Mýty o Velikém Duchu

Podle indiánských kmenů byl nejvyšším duchovním vůdcem Veliký Stvořitel neboli Veliký Duch. Podle mýtů, které se mezi příslušníky kmenů šířily, právě tento Veliký Duch stvořil vše živé na Zemi – lidi i zvířata. V pověstech dokonce zvířata žila na Zemi dříve než člověk a právě ta pomáhala lidem s příchodem na svět a učila je přežít v přírodě, lovit a rozdělávat oheň. Část lidstva prý dokonce dříve zvířaty byla, teprve posléze získala lidskou podobu.

Havran, medvěd i vlk

Indiánský horoskop je přesným zobrazením výše uvedených mýtů. Kalendář ve své podstatě zpodobňuje uctívání zvířat těmito kmeny a každému člověku přiřazuje jedno zvíře, které má dokonale korespondovat s jeho povahovými vlastnostmi. Neváhejte proto a nahlédněte do tohoto velkolepého díla, abyste se o sobě dozvěděli pár zajímavých poznatků.