Velmi podstatná bílá barva

Ukázalo se v praxi, že bílá je, coby pozadí textu, nejpoužívanějším podkladem. Zmiňme jen knihy a noviny, bílou převzala velmi rychle i výpočetní technika, bílých tabulí si všimnete v učebnách i aulách na všech stupních školství, v soukromém i státním sektoru, ve firmách i ve výrobě, pro veřejné a společenské účely.

Osnova textu vždy po ruce


Zvolte kvalitu a skutečný profesionální design. Toto spojení splňuje bílá tabule na 100%, materiál tabulí se stal od počátku velmi podařenou myšlenkou a pro další zdokonalování je výroba vstřícná, protože tabule jsou celosvětovým artiklem. Umíme je dodat v typových i atypických dělených rozměrech, zajistíme Vám standardní i luxusní zboží s designem pro společenské konference ve výstavních sálech.